Privacy

U bent hier

Home > Privacy
Privacy
Privacyverklaring Vormingplus
We hechten belang aan je privacy. Daarom willen we je hierbij op de hoogte brengen welke persoonlijke gegevens we van jou bijhouden en wat we met deze gegevens doen. Tegelijk willen wij je informeren wat je rechten zijn inzake gegevensverwerking en privacy. Dit alles kadert in de Europese verordening ‘General Data Protection Regulation’ die in werking treedt op 25 mei 2018 (afgekort: GDPR). Deze vernieuwde Europese wetgeving rond privacy verplicht bedrijven en  organisaties om zorgvuldig om te springen met persoonsgegevens.
Welke persoonlijke informatie houden we bij van jou ? Waarom?
 
Als je een deelnemer bent, dan registreren wij je voornaam, naam, postadres, mailadres en telefoonnummer(s). Deze gegevens hebben wij nodig om je inschrijving in orde te kunnen maken en om je betaling te kunnen koppelen aan de juiste persoon. Om die reden vragen wij naar je postadres. Je kan namelijk een naamgenoot hebben die elders in de regio woont. 
 
We vragen eveneens je mailadres. Zo kunnen we jou na je inschrijving een bevestigingsmail sturen. Op die manier weet je dat je correct ingeschreven bent. Op de bevestigingsmail vind je bovendien ook de betalingsgegevens terug en een link naar de activiteit op onze website. Zo kan je op elk moment de praktische gegevens van je activiteit terugvinden. Via dit mailadres sturen we jou ook onze maandelijkse nieuwsbrief toe. Indien je deze niet wenst te ontvangen, kan je je hier eenvoudig voor uitschrijven.
Je telefoonnummer houden we dan weer bij om je bij dringende gevallen te kunnen contacteren of om je op de hoogte te kunnen brengen van last-minute wijzigingen of annuleringen. 
 
Wanneer je het inschrijfgeld overschrijft via de bank, dan houden wij ook het nummer van je bankrekening bij. Dit doen we om vlot je deelname terug te kunnen betalen mocht een activiteit geannuleerd worden.  
Wanneer je inschrijft, vragen we ook naar je geboortedatum, opleidingsniveau en werksituatie. Deze informatie houden wij bij om statistische redenen. Met deze gegevens kunnen wij ons een beter beeld vormen van ons publiek. 
 
Samen met persoonsgegevens zoals naam, woonplaats en leeftijd hebben wij deze gegevens nodig om activiteiten ‘ op maat’ bij jou in de buurt aan te bieden, zodat onze activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn. 
We verwerken deze gegevens om de doelstellingen waar te maken die in ons beleid vastgesteld zijn, zoals de volgende:
Wij willen er graag voor zorgen dat onze diensten en activiteiten integere, authentieke en op maat gemaakte inclusieve inhoud bieden aan onze deelnemers en partners.
Het verwerken van jouw gegevens helpt ons de kwaliteit van onze diensten, activiteiten en services te verbeteren en nieuwe activiteiten en services te ontwikkelen.
Vormingplus wil aan iedereen een betaalbare prijs aanbieden. We hanteren twee tarieven: het standaard- en het reductietarief. Meer informatie over ons prijzenbeleid kan je vinden via ‘praktische informatie’ op onze website. Bij de toekenning van  het reductietarief kunnen 'gevoelige gegevens' (zoals opleidingsniveau en werksituatie) een rol spelen. We houden ze echter na de toekenning niet bij. 
 
Naar andere ‘gevoelige gegevens’, zoals medische gegevens, politieke voorkeur, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging, etnische afkomst, lidmaatschap van vakbonden, enz. zullen we niet vragen. 
Als je een leverancier, vormingsbegeleider of vrijwilliger bent, dan houden we van jou dezelfde gegevens bij als van deelnemers. Dit doen we om dezelfde redenen als bij deelnemers, maar ook om met jou een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten.
Hoe worden jouw gegevens bewaard?
 
Je persoonlijke gegevens worden bewaard in ons administratieve systeem Salesforce en kunnen worden ingezien en bewerkt door onze volledige personeelsploeg. 
Dit is nodig omdat iedereen van onze personeelsploeg in staat moet zijn om je inschrijving te noteren en correct op te volgen. 
 Je gegevens worden beschermd vanuit de algemene beschermingsgaranties die geboden worden door Salesforce. 
 
Je persoonlijke gegevens spelen we niet door naar derden. Een uitzondering hierop vormen activiteiten in samenwerking met partners. Deze activiteiten hebben we immers met twee of meer organisaties uitgewerkt. Dit impliceert dat de partner ook de mogelijkheid heeft om bij ons op te vragen wie de deelnemers waren. We raden je aan om de privacyverklaringen van deze derde partijen steeds goed na te lezen om te begrijpen wat hun beleid is inzake de verwerking van persoonsgegevens. Binnen onze organisatie kunnen er ook andere partijen in contact komen met persoonlijke gegevens (vb.: ICT-ondersteuning, softwareleveranciers, verzekeraar, logistieke ondersteuners, stagiairs,…). We sluiten met deze partijen een overeenkomst af die impliceert dat ze met deze gegevens rechtsgeldig en rechtmatig omgaan en deze onder geen enkel beding doorspelen aan derden.
 
Indien we uw gegevens via derden verkrijgen, vragen we deze derde partijen om te bevestigen dat de informatie rechtmatig werd verkregen en dat we het recht hebben om de verkregen data te gebruiken.
De website van Vormingplus
De website verzamelt anonieme of gegevensreeksen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt, de domeinnaam van de website langs waar je naar onze website gekomen bent  of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van je computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om je surfgedrag op andere websites na te gaan. Je internetbrowser laat je toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.
Je kan je inschrijven op het maandelijks e-zine. Ons systeem bewaart alleen het mailadres gekoppeld aan jouw naam. Je kan jezelf altijd onmiddellijk uitschrijven via de uitschrijflinks. Je ontvangt dan een boodschap: you have been succesfully removed from this subscribers list.
 
Beeldmateriaal
Het is mogelijk dat er tijdens activiteiten foto’s of filmpjes gemaakt worden. Je zal hiervan op het moment zelf op de hoogte gebracht worden. Op dat moment krijg je de kans om te melden of je al dan niet in beeld wil komen.
Jouw rechten in verband met de bescherming en verwerking van jouw persoonlijke gegevens
 
- Recht op informatie wat er met je persoonlijke gegevens gebeurt
- Recht op inzage en kopie van je gegevens, zoals deze bewaard worden in ons administratieve systeem
- Recht op aanpassing, aanvulling of correctie van deze gegevens
- Recht op bezwaar
- Recht op vergetelheid, of het verwijderen van je gegevens. Dit recht kan enkel uitgeoefend voor zoverre het de uitvoering van administratieve of contractuele verplichtingen niet onmogelijk maakt. Dit betekent dat je als deelnemer niet ‘vergeten’ kan worden zolang er nog activiteiten zijn waarvoor je ingeschreven bent. Ben je een lesgever, dan betekent dit dat je gegevens niet gewist kunnen worden zolang er met onze organisatie een contractuele verbintenis is.
- Recht op het intrekken van de toestemming om je gegevens bij te houden of te verwerken
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens
- Recht op weigering van geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering
- Recht op beperking van verwerking
 
Als je je rechten in het kader van GDPR wil uitoefenen, dan kan je ons contacteren via ons mailadres: info@vormingpluslimburg.be
Indien je deze rechten wenst uit te oefenen, vragen we je om ons een bewijs van je identiteit te verschaffen. Dit teneinde elke ongeoorloofde bekendmaking of verwerking van je persoonsgegevens te voorkomen. We vragen je dan ook bij voorkeur om een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart toe te voegen aan je aanvraag. 

GRATIS BROCHURE

Bekijk de brochure of registreer je om ze gratis in je bus te krijgen.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE MAANDELIJKSE E-ZINE

You must have Javascript enabled to use this form.